Kontakt

Adresa

MHK KEŽMAROK o. z.
Trhovište 4
P. O. BOX 9
060 01  Kežmarok

info@mhkkezmarok.sk

IBAN: SK58 1111 0000 0066 1572 1012

Transparentný účet: SK98 0900 0000 0051 5227 6041

IČO: 37790013

Kontakty

Rastislav Polák (prezident klubu)

0918 701 847

František Duda (riaditeľ klubu)

0911 056 555

frantisek.duda56@gmail.com