S podporou mesta Kežmarok

Naše aktivity by sme nemohli vykonávať bez podpory nášho mesta Kežmarok.

Ďakujeme!